.
סיכום פיילוט שיפור הראייה בשיטת מלינסקי - שלב א'

מיזם רפואה שלמה - עידן חדש ברפואה ערך פיילוט לבדיקת היעילות של שיטת מלינסקי לשיפור הראייה. בפיילוט השתתפו 21 נבדקים אשר תרגלו את השיטה במשך חצי שנה. התרגול כלל הנחייה טלפונית פעם בחודש, תרגול יומיומי של כ-20 דקות, חמישה ימים בשבוע, בעזרת שיעורים מוקלטים וקבוצת תמיכה בוואטסאפ.

בתום תקופת הפיילוט מצאנו כי תרגול השיטה במתווה זה אכן שיפר את הראייה במידה משמעותית לבעלי קוצר הראייה אשר התמידו בתרגול כנדרש. בעלי רוחק הראייה לא שיפרו את הראייה במידה משמעותית בתקופת הפיילוט במתווה שנבדק. הגדרנו מראש כי "שיפור משמעותי" בראייה הוא שיפור של חצי מספר או יותר במשקפיים. בנוסף, נמצא שרבים מן המשתתפים התקשו להתמיד כנדרש בתרגול. ברוב המקרים, משתתפים אלו דיווחו כי הם היו זקוקים למפגשי ליווי בתדירות גבוהה יותר.

לאור השיפור הניכר בראייה בקרב הנבדקים בעלי קוצר ראייה, אשר התמידו בתרגול כנדרש, אנו מעוניינים להרחיב את המחקר ולהתחיל שלב ב' של הפיילוט. שלב ב' יתמקד בבעלי קוצר ראייה בלבד ויכלול ליווי של שני מפגשים בחודש במקום מפגש אחד על מנת לסייע למשתתפים להתמיד בתרגול.

הסטטוס המדעי של הפיילוט

מחקר בסטנדרט מדעי דורש מספר גדול של משתתפים והשקעה רבה של משאבים. בשלב א' של פיילוט שיפור הראייה ערכנו בדיקה בסיסית של שיטת מלינסקי במתווה ספציפי עם מספר קטן של משתתפים. בדיקה זו מאפשרת לנו להבין מה עובד טוב יותר ולמקד השלב הבא של המחקר. נדגיש כי הפיילוט הנוכחי הוא רק שלב מקדים באיסוף הנתונים והוא אינו מהווה עדיין מחקר מדעי כשלעצמו.

הנתונים מן הפיילוט נאספו ועובדו על ידי המנכ"לים המשותפים של מיזם "רפואה שלמה - עידן חדש ברפואה", טל ורועי לוטן. הם נבדקו ואושרו לפרסום על ידי חברי הדירקטוריון של המיזם ד"ר (M.D.) נאדר בוטו וד"ר (D.A.M) עידן סער.

מטרת הפיילוט

לבדוק בצורה ראשונית האם בעלי קוצר/רוחק ראייה יכולים לשפר את הראייה בצורה טבעית באמצעות תרגול שיטת מלינסקי.

רקע על שיטת מלינסקי לשיפור הראייה

שיטה חדשנית לשיפור הראייה בצורה טבעית שפותחה על ידי יהושע מלינסקי. על פי דיווחי מכון מלינסקי, נכון לקיץ 2023, כ-6000 אנשים תרגלו את השיטה. התרגול מתבצע בעזרת קורס מוקלט ומשולב עם הנחייה אישית טלפונית. הטיפול נועד לשפר את הראייה לקרוב או לרחוק ללא צורך בניתוח כלשהו. בנוסף, השיטה נותנת מענה טבעי לטיפול ביובש בעיניים, עין עצלה ו/או עין פוזלת, עפעפיים נפולות ועוד.

 
השיטה מבוססת על תרגילים, המסייעים לאיזון של שרירי העיניים, חיזוק שרירים חלשים, הרפייה, שחרור שרירים תפוסים וטכניקות ייחודיות מ-NLP שעוזרות לתת למוח פקודות נכונות לעיניים (לאחר שהוא כבר התרגל למשקפיים).
 
מהלך הפיילוט

גייסנו 31 משתתפים לפיילוט. מכל משתתף ביקשנו בדיקת אופטומטריסט עדכנית, שכללה את המרשם שלו למשקפיים ובדיקת חדות ראייה ללא משקפיים. קיבלנו לפיילוט רק משתתפים שהיה להם, על פי הבדיקה, מספר בעדשות המשקפיים שערכו המוחלט גדול או שווה ל-1.

 

כל משתתף החל את הפיילוט בפגישת הנחייה טלפונית אישית. בפגישת ההנחייה הוא ביצע יחד עם המנחה בדיקת חדות ראייה ביתית. בהתאם לתוצאות הבדיקה, המנחה התאים למשתתף תכנית תרגול אישית לחודש. תכנית התרגול התבססה על הדרכות מוקלטות מתוך מאגר ההדרכות של מכון מלינסקי. כל משתתף הונחה לצפות בהדרכות הרלוונטיות עבורו, ללמוד את התרגילים ולתרגל אותם כ-20 דקות ביום, חמישה ימים בשבוע.

 

במהלך ששת חודשי הפיילוט, כל משתתף קיבל מידי חודש פגישת הנחייה טלפונית. בכל פגישה המשתתפים חזרו וביצעו בדיקת חדות ראייה ביתית ובהתאם לתוצאותיה קיבלו הנחיות כיצד להמשיך את התרגול עד לפגישה הבאה. בהתאם לצורך, המשתתפים הונחו להמשיך לתרגל את התרגילים שלמדו או ללמוד תרגילים חדשים מתוך המאגר. בנוסף, כאשר חלו שינויים בראייה תוך כדי הפיילוט המשתתפים הונחו לשנות בהתאם את המספרים בעדשות המשקפיים שלהם.

 

בסיום תקופת הפיילוט בדקנו אילו משתתפים חוו שיפור משמעותי בראייה על סמך תוצאות בדיקות הראייה הביתיות שביצעו בפגישות ההנחייה הטלפוניות. מי שחווה שיפור משמעותי בבדיקות הביתיות נשלח שוב לאופטומטריסט על מנת לבצע בדיקת חדות ראייה ולקבל מרשם עדכני למשקפיים.

 

תוצאות

פרישת משתתפים במהלך הפיילוט: כאמור 31 משתתפים החלו את הפיילוט אולם 10 מהם פרשו. כל המשתתפים שפרשו מן הפיילוט עשו זאת במסגרת שלושת המפגשים הראשונים.

 
קוצר/רוחק ראייה בקרב המשתתפים: מתוך 21 המשתתפים, שהשלימו את הפיילוט, ל-12 משתתפים היה רוחק ראייה ול-9 משתתפים היה קוצר ראייה. 
 
מה ההבדל בין רוחק ראייה לקוצר ראייה? נזכיר כי למי שיש "רוחק ראייה" מתאימים "משקפי קריאה (+)". לעומת זאת, למי שיש "קוצר ראייה" מתאימים "משקפי ראייה (-)". פעמים רבות בנוסף למספר, אשר מופיע במרשם למשקפיים כ"SPH" או "SPHERE", יש צילינדר, אשר מופיע כ- "CYL" או "CYLINDER". לפעמים יש גם רוחק ראייה וגם קוצר ראייה ולכן יש צורך במשקפיים נפרדות לראייה ולקריאה או במשקפי "מולטיפוקל".
 
מה נחשב כשיפור משמעותי בראייה? בתכנון הפיילוט הגדרנו מראש "שיפור משמעותי בראייה" כשיפור של חצי מספר או יותר במרשם עדשות המשקפיים בבדיקת אופטומטריסט.
 
התוצאות עבור רוחק ראייה: כאמור, ל-12 מן המשתתפים שהשלימו את הפיילוט היה רוחק ראייה. חמישה מן המשתתפים דיווחו כי לא הצליחו להתמיד בתרגול כנדרש ולא חוו שיפור משמעותי בראייה. חמישה משתתפים דיווחו שכן תרגלו כנדרש ובכל זאת לא חוו שיפור משמעותי בראייה. לעומת זאת שתי משתתפות דיווחו שחוו שיפור משמעותי בראייה. הראשונה לא השלימה בדיקת אופטומטריסט בסוף הפיילוט. השנייה השלימה את הבדיקה ונמצא שאכן היה לה שיפור משמעותי בראייה.
 
התוצאות עבור קוצר ראייה: כזכור, לתשעה מן המשתתפים שהשלימו את הפיילוט היה קוצר ראייה. שניים מתוכם דיווחו כי לא הצליחו להתמיד בתרגול כנדרש ולא חוו שיפור משמעותי בראייה. משתתפת אחת לא חוותה שיפור משמעותי למרות שדיווחה כי תרגלה כנדרש. משתתף אחד דיווח שתרגל כנדרש וחש שיפור משמעותי אך לא השלים בדיקת אופטומטריסט. חמשת המשתתפים הנותרים חוו שיפור משמעותי בראייה שאומת גם בבדיקת אופטומטריסט.
 
ממצא חשוב נוסף - שיפור בצילינדר עם קוצר ראייה: לא הגדרנו מראש שנבדוק האם חל שיפור גם בצילינדר של המשתתפים אבל בסיכום התוצאות ראינו כי מתוך שלושה משתתפים עם שילוב של צילינדר וקוצר ראייה שניים שיפרו בחצי מספר לפחות גם את הצילינדר שלהם.
 
דיון ומסקנות

פרישת משתתפים במהלך הפיילוט: 32% מן המשתתפים שהחלו את הפיילוט פרשו במהלכו. כולם פרשו במהלך שלושת המפגשים הראשונים. כמה נאלצו לפרוש בגלל קשיים אישיים שאינם קשורים לפיילוט אולם הרוב דיווחו כי לא הבינו מראש את השיטה וחשו שהיא אינה מתאימה להם. מכאן אנו מסיקים ששיטת התרגול אינה מתאימה לכל אחד. כדי להקטין את אחוזי הפרישה כדאי למצוא דרכים לתאם בצורה טובה יותר את הציפיות מראש.

 

קשיי התמדה בתרגול במהלך הפיילוט: 33% מן המשתתפים שסיימו את הפיילוט דיווחו כי לא הצליחו להתמיד בתרגול כנדרש. רובם הביעו רצון לקבל ליווי בתדירות גבוהה יותר והאמינו שיכלו להתמיד יותר אם היו מקבלים שני מפגשי ליווי בכל חודש במקום אחד. כיוון ששיטת התרגול דורשת התמדה ומשמעת עצמית אנו מסיקים שכדאי להוסיף עוד מפגשי ליווי.

 

אחוז ההצלחה הכללי: מכל המשתתפים בפיילוט בעלי קוצר/רוחק ראייה, אשר סיימו את הפיילוט ותרגלו כנדרש, 50% שיפרו את הראייה בצורה משמעותית. עם זאת, חשוב לנתח את הנתונים עבור קוצר ורוחק ראייה בנפרד, שכן הפער באחוזי ההצלחה של כל קבוצה בנפרד הוא גדול.

 

רוחק ראייה: מצאנו כי התרגול במתווה שנבדק בפיילוט לא שיפר בצורה משמעותית את הראייה לבעלי רוחק ראייה. רק 16% מן המשתתפים אשר סיימו את הפיילוט ותרגלו כנדרש אכן שיפרו את הראייה בצורה משמעותית. אנו ממליצים לתכנן פיילוט נוסף בעתיד במתווה אחר ממושך יותר הכולל ליווי צמוד יותר.

 

קוצר ראייה: 83% מן המשתתפים אשר סיימו את הפיילוט ותרגלו כנדרש שיפרו את הראייה בצורה משמעותית. בנוסף נמצא שיפור משמעותי גם במספרי הצילינדר של 2 מתוך 3 בעלי צילינדר בקבוצה. מכך אנו מסיקים שהשיטה אכן משפרת את הראייה לבעלי קוצר ראייה כאשר היא מתורגלת כנדרש.

 

המלצות להמשך:

אין ספק שתוצאות הפיילוט מראות כי בעלי קוצר ראייה אשר תרגלו כנדרש אכן שיפרו את הראייה בצורה משמעותית. עם זאת, מספר המשתתפים בקבוצה זו של הפיילוט היה קטן. לכן, אנו מעוניינים להרחיב את הבדיקה ולפתוח שלב ב' לפיילוט עם מתווה משופר ומספר גדול יותר של משתתפים. הפיילוט החדש יתמקד רק בבעלי קוצר ראייה במתווה שיכלול שני מפגשי ליווי בחודש.

 

לגבי רוחק ראייה, יש מקום לבדוק מחדש את יעילות השיטה בעתיד עם פיילוט נוסף במתווה אחר.

 

הרשמה לפיילוט הבא

אנו מתכננים בקרוב שלב ב' לפיילוט לבעלי קוצר ראייה בלבד, בוגרים (מעל גיל 18). אם אתם מעוניינים לקבל על כך מידע בהמשך ואולי להשתתף אנא השאירו פרטים בטופס הבא:

אימייל:
שם:
טלפון:

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.